MVDr. Gabriela Fülöppová (rod. Krupitzerová)

Niekoľko spomienok a príbehov. Žiadna veľká literatúra, ale niektoré sú veľmi silné a budem rada, keď sa niekde zachovajú.

Príbehy o Alojzovi Krupitzerovi — mojom otcovi:

A niekoľko ďalších spomienok:

 

Gabriela Fülöppová
Levoča, Czechoslovakia
Wednesday, August 9, 1944

Location

collection, person

Krupitzer Fülöpp family Gabriela Krupitzerová Gabriela Fülöppová

Slovak

Comments