Šlauch

Na chate sa denne varilo a väčšinou to boli jednoduché „Eintopfy“, teda jedlá varené jednoducho v jednom hrnci, napríklad guláš. Za pekného počasia sa však nedalo odhadnúť koľko bude hladných hostí.

Ak sa stalo, že gulášu v hrnci začalo povážlivo ubúdať, Alojz skúseným okom mrkol z okna na blížiacu sa čriedu nových stravníkov a do kuchyne zavolal jeden jednoduchý povel: „Šlauch“!

To bolo znamenie, že treba guláš „nadstaviť“ vodou z hadice - šlauchu.

Toto heslo sa zaužívalo aj neskôr v našej domácnosti a keď sa vyslovilo každý hneď vedel o čo ide... a čo treba robiť.

Gabriela Fülöppová
Poprad, Slovakia
Sunday, May 4, 2014

Alojz Krupitzer Kežmarská chata Tatry story

Comments