Tomáš Fülöpp Sr. (1945-1998)

Tomáš Fülöpp Sr.
Fotka z občianky

Nadaný maliar, gitarista, rozprávač, nesmierne spoločenský človek a predovšetkým milovaný otec.

Jeho obľúbeným maliarskym vzorom bol Vincent Van Gogh. Veľa Vincentových obrazov sám napodobnil, alebo sa nimi inšpiroval vo svojej tvorbe. Často rozprával o hlbokom dojme, akým na neho pôsobil obraz Wheatfield with Crows, ktorý Vincent namaľoval tesne pred svojou smrťou.

* 13. mája 1945, Neu Brandenburg, Germany
† 27. mája 1998, 8:30 CET, Poprad, Slovakia

Stránka Tomáša Fülöppa Sr. v rodokmeni rodiny Fülöpp.

00001_1890_vincent_van_gogh_wheat_field_with_crows_resized.d20201120-u103224.jpg
00002_malafotka_tatko_orig_resized.d20201120-u103224.jpg
00003_tomy_a_ivan_balco_resized.d20201120-u103224.jpg
Tomáš Fülöpp Sr.
Neu Brandenburg, Germany
May 13, 1945 ~ May 27, 1998

Location

article, person

Fülöpp family Tomáš Fülöpp Sr.

Slovak

Comments