Alojz Krupitzer — prvovýstupy vo Vysokých Tatrách

Alojz Krupitzer
Alojz Krupitzer

Prvovýstupy v Tatrách, na ktorých sa zúčastnil Alojz Krupitzer. Podľa sprievodcu WHP (Witold H. Paryski), Przewodnik Taternicki  “Tatry Wysokie“ (1951-1988) spracoval Laci Joppa.

Žabí Mních (2146 m)

Severným hrebeňom, cesta obtiažnosti čiastočne IV, exponovaná a efektná v pevnej skale. Zimný prvovýstup: Alojz Krupitzer a W. Spitzkopf; 30.IV.1936.

Východná Vysoká (2429 m)

Severným hrebeňom z Prielomu, obtiažnosť II-III, exponovaná a pekná. Zimný prvovýstup: sprievodcovia V. Hudyma, Alojz Krupitzer, Štefan Zamkovský; 28.IV.1936.

Javorový štít (2424 m)

Juhozápadná stena Komínom Krupicera na Veľký Javorový Prechod, cesta obtiažnosti IV s jedným miestom V, exponovaná. Prvovýstup: Zoltán Brüll, Alojz Krupitzer, Stefan Lux, Zoltán Lux, Tibor Reinfeld, Josef Ullmann, Max Winternitz; 14.VII.1930.

Malý Ostrý štít

Strednou časťou južnej steny (zo Sivej kotliny, cesta Sawického), obtiažnosť  IV, 2 hod. Prvovýstup: Zoltán Brüll, Alojz Krupitzer, Jan Sawicki; 7.VIII.1931.

Kolový štít (2425 m)

Hrebeňom z Jastrabej veže cez všetky vrcholy, obtiažnosť  I až II, čiastočne exponované. Prvý zimný prechod tohto hrebeňa: vodcovia Pavel Krupinský, Alojz Krupitzer, Matthias Nitsch, Ján Počúvaj jun., Paul Spitzkopf, Štefan Zamkovský, 3 a 1/2 hod; 26.IV.1936.

 


Alojzove oficiálne priezvisko sa písalo "Krupitzer", ale často — ako napríklad aj v horeuvedenej publikácii — bol spomínaný ako "Krupicer".

Ďalšie známe provýstupy:

Laci Joppa
Gabriela Fülöppová
Poprad, Slovakia
June 25, 2016 ~ February 28, 2020

article

Vysoké Tatry Alojz Krupitzer climbing

Slovak

Webmention logo

Comments