Alojz Krupitzer — prvovýstupy vo Vysokých Tatrách

Alojz KrupitzerAlojz Krupitzer

Prvovýstupy v Tatrách, na ktorých sa zúčastnil Alojz Krupitzer.

Witold H. Paryski: Przewodnik Taternicki  “Tatry Wysokie“

Žabí Mních (2146 m)

Severným hrebeňom, cesta obtiažnosti čiastočne IV, exponovaná a efektná v pevnej skale. Zimný prvovýstup: Alojz Krupitzer a W. Spitzkopf; 30.IV.1936.

Východná Vysoká (2429 m)

Severným hrebeňom z Prielomu, obtiažnosť II-III, exponovaná a pekná. Zimný prvovýstup: sprievodcovia V. Hudyma, Alojz Krupitzer, Štefan Zamkovský; 28.IV.1936.

Javorový štít (2424 m)

Juhozápadná stena Komínom Krupicera na Veľký Javorový Prechod, cesta obtiažnosti IV s jedným miestom V, exponovaná. Prvovýstup: Zoltán Brüll, Alojz Krupitzer, Stefan Lux, Zoltán Lux, Tibor Reinfeld, Josef Ullmann, Max Winternitz; 14.VII.1930.

Malý Ostrý štít

Strednou časťou južnej steny (zo Sivej kotliny, cesta Sawického), obtiažnosť  IV, 2 hod. Prvovýstup: Zoltán Brüll, Alojz Krupitzer, Jan Sawicki; 7.VIII.1931.

Kolový štít (2425 m)

Hrebeňom z Jastrabej veže cez všetky vrcholy, obtiažnosť I až II, čiastočne exponované. Prvý zimný prechod tohto hrebeňa: vodcovia Pavel Krupinský, Alojz Krupitzer, Matthias Nitsch, Ján Počúvaj jun., Paul Spitzkopf, Štefan Zamkovský, 3 a 1/2 hod; 26.IV.1936.

Podľa sprievodcu WHP (Witold H. Paryski), Przewodnik Taternicki “Tatry Wysokie“ (1951-1988) spracoval Laci Joppa (25.6.2016).

Južná stena Širokej veže

Prvovýstup na obávanú južnú stenu Širokej veže, viď článok Na chodníčku života.

Spracovala: Gabriela Fülöppová (14.5.2021).


Alojzove oficiálne priezvisko sa písalo "Krupitzer", ale často — ako napríklad aj v horeuvedenej publikácii — bol spomínaný ako "Krupicer".

Laci Joppa, Gabriela Fülöppová
Poprad, Slovakia
June 25, 2016, January 19, 2020, February 28, 2020, May 14, 2021

Parents of this entryParents

Siblings of this entrySiblings

Related linksRelated links

Tagsvysoké tatryalojz krupitzerclimbing
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC