Pomoc na cestu vítaná

Článok v novinách Poprad č. 61 z 5. augusta 1994 (Mária Lejnarová  |  Poprad)Článok v novinách Poprad č. 61 z 5. augusta 1994 (Mária Lejnarová | Poprad)

O chlapcoch, ktorí chcú voliť v Číne

Dvaja mladí Popradčania Tomáš Fülöpp a Dalibor Šebest sa rozhodli uskutočniť zaujímavú okružnú cestu po ázijskom kontinente výlučne pozemnými dopravnými prostriedkami a dokázať tak, že Ázia už nie je vzdialeným izolovaným kontinentom. 

Svoj projekt nazvali Ázia na svitaní a aj keď sa chcú na cestu vydať až v septembri (pôvodne si to naplánovali na 1. septembra), tvrdo začali pracovať od začiatku tohto roku. Predovšetkým hľadali tých, ktorí pochopia význam ich výpravy a podporia ich. Oslovili okolo dvesto potenciálnych sponzorov, pretože takáto výprava predsa len čosi stojí. V prípade podpory ponúkli im zaujímavú ponuku, uverejnenú v ich bulletine. Podľa nej pred začiatkom cesty vydajú informačný plagát, v ktorom budú uverejnené všetky sponzorské firmy a ich obchodné značky. Tento plagát bude rozšírený vo väčšine okresných miest Slovenska a zaslaný všetkým sponzorom.

Ďalšia ponuka sa týka vydania rôznych propagačných materiálov — tričiek, obrázkových kalendárov, plagátov, reklamných letákov, a pod. Ochotní sú aj sprostredkovať kontakty sponzorov s firmami v Ázii. Okrem toho ponúkajú veľmi výhodnú reklamu v regionálnom rozhlase. S Rádiom Tatry Európa 2 uzavreli zmluvu, na základe ktorej dostanú sponzori až 60-percentnú jednorázovú zľavu na reklame ľubovoľného rozsahu. Túto možnosť môžu naši sponzori využiť do 31. decembra. Navyše uzavreli zmluvu s denníkom SME, podľa ktorej majú sponzori expedície nárok na jednorázovú zľavu ceny reklamy vo výške 50%, ktorý platí do konca roka.

Po návrate na Slovensko, budú naďalej propagovať cestu a tiež sponzorov v seriáli článkov o navštívených krajinách, na výstavách fotografií, na prednáškach a besedách o výprave a ďalších aktivitách spojených s ich cestou.

Aj napriek zaujímavej ponuke pre sponzorov, nenašli u veľkých či menších firmách potrebnú pomoc. Väčšina z oslovených mala sympatie pre takúto cestu, ale sťažovala sa na nedostatok peňazí. Nuž, a tak ich projekt je oddialený na neskorší termín. 

Vycestovať by však mali v septembri a naša redakcia sa rozhodla, že týmto dvom mladým mužom, z ktorých jeden má 21 a druhý 23 rokov, sa pokúsi tiež pomôcť. Naši čitatelia by takto mali možnosť sledovať atraktívne a poučné cestovanie hlavne po Mongolsku, Číne, Hongkongu, krajinách juhovýchodnej Ázie, Indii, Pakistane, Iráne, Turecku.

Tomáš s Daliborom sú ochotní zasielať nám pohľadnice i listy, ktoré by sme na stránkach novín uverejňovali. Zároveň by v navštívených krajinách propagovali aj naše noviny. Pred začiatkom ich cesty mienime vydať číslo, v ktorom uverejníme všetkých, ktorí zaujímavú akciu podporia. Ak náhodou niektorý z podnikateľov číta tento článok, tak nech sa zamyslí nad ponukou, možno má pre neho význam.

Obaja už absolvovali niekoľko očkovaní, na cestu sa starostlivo pripravujú prakticky i vedomostne. Dohovoriť sa by im nemalo robiť problém, lebo okrem angličtiny a ruštiny, ktoré ovládajú dobre, sa dohovoria aj po nemecky i francúzsky. Obaja už precestovali veľa európskych krajín a Tomáš je práve teraz v Portugalsku. S cestovaním začali v roku 1992. V tom roku sa v Poprade opravoval židovský cintorín a na túto akciu prišli mladí ľudia aj z iných krajín. Stretli sa tu aj Tomáš s Daliborom, ktorí sa poznali už dávno. Ešte viacej sa spriatelili a začali postupne dávať podobu svojmu veľkému snu — cestovať. Iniciátorkou projektu bola vlastne Tomášova priateľka z Thajska, ktorá mu v liste napísala, či je možné prísť trasou cez Čínu do Mongolska a potom cez Rusko do Európy. Ona mu vnukla myšlienku, aby to skúsili. Nuž, a my im v tom držíme palce. Ako sme sa dozvedeli, voliť by mali v Číne.

(lej)

Mária Lejnarová
Poprad, Slovakia
August 5, 1994

Parents of this entryParents

Siblings of this entrySiblings

Tagsasia at dawndaliborelectionexpeditiontravel
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC