Pavol Hudák

Pavol Hudák (Peter Laučík)Pavol Hudák (Peter Laučík)

Autorizovaná zbierka väčšiny básní Pavla Hudáka, jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov z prelomu tisícročia, umelca života, krásneho človeka so srdcom plným nevšedných nápadov, obrazov a dobrodružstiev.

Pavol Hudák sa narodil 7. októbra 1959 vo Vranove nad Topľou a väčšinu času žil a tvoril v Poprade. Najprv publikoval časopisecky. V roku 1992 debutoval básnickou zbierkou Broskyňový súmrak. Za túto knihu, ktorá vyšla v levočskom vydavateľstve Modrý Peter, mu bola časopisom Dotyky udelená Cena Janka Kráľa a Slovenským literárnym fondom Cena Ivana Kraska, za najlepší debut roka. Za svoju druhú zbierku, nazvanú Silvester 1999, dostal v roku 1994 Cenu VÚB za najlepšiu zbierku poézie pre dospelých. V roku 1999 vydal svoju tretiu zbierku, Zatmenie slnka. Povraz v dome obesenca a iné básne nasledovala v roku 2003. Jeho básne boli preložené do maďarčiny a francúzštiny. Písací stôl sa mu stále prehýbal pod nákladom nových básní (malá ukážka). Tu je ešte aj jeho rozprávanie poprepletané básňami.

Nápad spracovať Paľove básne na internete sa zrodil počas jedného z našich jesenných rozhovorov, presne 13. novembra roku 2000. Bola to veľmi príjemná práca. Je iné báseň čítať, a iné je ju písať, či prepisovať. Hlboký, takmer vizuálny zážitok. Toľko básní vyjadrujúcich pocity, o ktorých som si kedysi myslieval, že ich nikto nedokáže poskladať na papier.

Tieto stránky sú zároveň chabým pokusom vzdať poctu jednému z najlepších priateľov, akých som kedy v živote mal. Našli sme sa cez klasickú čínsku poéziu a Chajjámove štvorveršia, ale na to všetko, čo sme si chceli vyrozprávať nám osud dosť času nedoprial.

Pavol Hudák náhle zomrel 18. januára 2011 v Poprade.


Jedna z najstarších archívnych verzií mojej stránky venovanej tvorbe Pavla Hudáka je táto z Wednesday, June 26, 2002.

Tomáš Fülöpp
Brussel, Belgium
November 13, 2000, September 21, 2001, January 18, 2011, November 3, 2020
Tomáš Fülöpp (2012)

Parents of this entryParents

Children of this entryChildren

Related linksRelated links

Tag-related linksCollection links

Tagspavol hudákpoetrypersonstory
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC