Pavol Hudák

Pavol Hudák
Pavol Hudák (Peter Laučík)

Autorizovaná zbierka väčšiny básní Pavla Hudáka, jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov z prelomu tisícročia, umelca života, krásneho človeka so srdcom plným nevšedných nápadov, obrazov a dobrodružstiev.

Pavol Hudák sa narodil 7. októbra 1959 vo Vranove nad Topľou a väčšinu času žil a tvoril v Poprade. Najprv publikoval časopisecky. V roku 1992 debutoval básnickou zbierkou Broskyňový súmrak. Za túto knihu, ktorá vyšla v levočskom vydavateľstve Modrý Peter, mu bola časopisom Dotyky udelená Cena Janka Kráľa a Slovenským literárnym fondom Cena Ivana Kraska, za najlepší debut roka. Za svoju druhú zbierku, nazvanú Silvester 1999, dostal v roku 1994 Cenu VÚB za najlepšiu zbierku poézie pre dospelých. V roku 1999 vydal svoju tretiu zbierku, Zatmenie slnka. Povraz v dome obesenca a iné básne nasledovala v roku 2003. Jeho básne boli preložené do maďarčiny a francúzštiny. Písací stôl sa mu stále prehýbal pod nákladom nových básní (malá ukážka). Tu je ešte aj jeho rozprávanie poprepletané básňami.

Nápad spracovať Paľove básne na internete sa zrodil počas jedného z našich jesenných rozhovorov, presne 13. novembra roku 2000. Bola to veľmi príjemná práca. Je iné báseň čítať, a iné je ju písať, či prepisovať. Hlboký, takmer vizuálny zážitok. Toľko básní vyjadrujúcich pocity, o ktorých som si kedysi myslieval, že ich nikto nedokáže poskladať na papier.

Tieto stránky sú zároveň chabým pokusom vzdať poctu jednému z najlepších priateľov, akých som kedy v živote mal. Našli sme sa cez klasickú čínsku poéziu a Chajjámove štvorveršia, ale na to všetko, čo sme si chceli vyrozprávať nám osud dosť času nedoprial.

Pavol Hudák náhle zomrel 18. januára 2011 v Poprade.


Jedna z najstarších archívnych verzií mojej stránky venovanej tvorbe Pavla Hudáka je táto z Wednesday, June 26, 2002.

Pavol Hudák poetry person story

Comments