Tomáš Fülöpp Sr. (1945-1998)

Fotka z občiankyFotka z občianky
Gallery Image 1
Gallery Image 2
Gallery Image 3

Nadaný maliar, gitarista, rozprávač, nesmierne spoločenský človek a predovšetkým milovaný otec.

Jeho obľúbeným maliarskym vzorom bol Vincent Van Gogh. Veľa Vincentových obrazov sám napodobnil, alebo sa nimi inšpiroval vo svojej tvorbe. Často rozprával o hlbokom dojme, akým na neho pôsobil obraz Wheatfield with Crows, ktorý Vincent namaľoval tesne pred svojou smrťou.

* 13. mája 1945, Neu Brandenburg, Germany
† 27. mája 1998, 8:30 CET, Poprad, Slovakia

Stránka Tomáša Fülöppa Sr. v rodokmeni rodiny Fülöpp.

Tomáš Fülöpp Sr.
Neu Brandenburg, Germany
May 13, 1945, May 27, 1998

Children of this entryChildren

Related linksRelated links

Tag-related linksCollection links

Tagsfülöppfamilytomáš fülöpp sr.person
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC