Slavkovská tradícia

Lomnicky a Slavkovsky stit
Najkrajšia stránka v mojom pamätníku

Takmer 39 rokov neskôr som nahor kráčal v roli otca. Bolo to 6. augusta 2020. Vedľa mňa odhodlane poskakoval malý 8-ročný Thor. Poznal legendu a bol hrdý, že je menší ako som bol ja, keď som na tej túre bol prvý raz. Bolo ešte skoro ráno a rýchlo sme z lesa vystúpali nad mraky do nádherného slnečného dňa...

Journey

Trek:
Hrebienok [various]
Distance:
14.51 km
Duration:
07:52:48
Speed:
1.84 km/h

Start location

gallery, story, travel

Slavkovsky stit Vysoké Tatry hiking Thor Tomáš Fülöpp Sr.

Slovak

Webmention logo

Comments