Fraktály Benoita Mandelbrota

Gallery Image 1
Gallery Image 2
Gallery Image 3

Program generujúci fraktály Mandelbrotovej množiny, napísaný pre Commodore Amiga v jazyku GFA Basic.


Publikované v Amiga, měsíčník pro uživatele počítačů amiga č. 6, 1992, str. 18, 21-22, vyd. Jiří Prózr, Praha, ČSFR.

Tomáš Fülöpp
Poprad, Czechoslovakia
1992
Tomáš Fülöpp (2012)

Downloadable filesFiles

Parents of this entryParents

Siblings of this entrySiblings

Related linksRelated links

Tagsbenoit mandelbrotcommodore amigafractalsvisualizationmandelbrot setproject
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateFEBRUARY 24, 2024 AT 23:05:16 UTC