Sťahovanie s Mormelom

Gallery Image 1
Gallery Image 2
Gallery Image 3
Gallery Image 4
Gallery Image 5
Gallery Image 6
Gallery Image 7

S Mormelom sme sa nasťahovali na Van Zandestraat. Mrňavé, nekvalitné, ale o to vzácnejšie fotky z vtedajšieho mobilu. Nesmierne emocionálne, sladko-smutné obdobie.

Tomáš Fülöpp
Jacques Boonstraat 3, Anderlecht, Belgium
2005
Tomáš Fülöpp (2012)
Auguste Van Zandestraat 64, Sint-Agatha-Berchem, Belgium

Parents of this entryParents

Siblings of this entrySiblings

Related linksRelated links

Tagsmormelpetcattomcatgallery
LanguageSLOVAK Content typeBLOGLast updateFEBRUARY 29, 2024 AT 24:44:52 UTC