Mormel

Mormel And The Laser Fly 20070529 at 00:30 :-)

Náš kocúrik. Narodil sa okolo 28. decembra 2004, myslím niekde pri Gente. Za mlada zvaný "Netopier", neskôr "Mormel" a dokonca "Kráľ Mormelián"! 

Zomrel na rakovinu 16. júna 2015 v Dilbeeku.

Tomáš Fülöpp
Anderlecht, Belgium
December 28, 2004, June 16, 2015
Tomáš Fülöpp (2012)
Sint-Agatha-Berchem, Belgium
Sint-Agatha-Berchem, Belgium

Children of this entryChildren

Related linksRelated links

Tagsmormelcattomcatpet
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC