Kráľovstvo fanov

Sken prvej strany vytlačeného článku (Tomáš Fülöpp)Sken prvej strany vytlačeného článku (Tomáš Fülöpp)

Keď ma Mark Nelson poprosil o príspevok pre svoj viacjazyčný špeciál, ani ma to veľmi neprekvapilo, veď tento matematik je v anglickom fandome povestný svojimi originálnymi nápadmi. Súhlasil som, pretože som si povedal, že by mohlo byť zaujímavé pozrieť sa na československý fandom cez prizmu súčasných politických rozporov. Vyvstáva tu však otázka, pre koho to vlastne napíšem, kto asi bude čítať moje slová. A hlavne - kto mi bude rozumieť, pretože slovenčina nie je a nebude svetovým jazykom ani keď sa zo Slovenska stane ten najsupersuverénnejší Slovenský štát. Zostáva len veriť, že svetový fandom má vo svojich radoch aj pár polyglotov, ktorí aj keď možno nevedia slovensky alebo česky, ovládajú aspoň poľštinu či ruštinu. Všetci títo mi pri troche snahy môžu porozumieť a tak tento môj článok venujem práve im. Všetci ostatní si aspoň všimnú, že existuje čosi ako československý fandom, ktorý má čo povedať svojim priateľom za hranicami. A ak niekoho zamrzí, že nevie žiaden slovanský jazyk, bude to pre tento skromný fanzin skutočný uspech.

Vo víre politických bojov v našom štáte sa mi ako scifistovi natíska otázka - reagujú vôbec fani na to, že sa za pár časových jednotiek zrejme nájdu oddelení od svojich kolegov v Čechách, respektíve na Slovensku? Uvedomujú si, aké zmeny to prinesie fandomu? Môžu proti tomu niečo urobiť? Na takéto otázky si samozrejme netrúfam odpovedať za celý fandom, takže všetko čo nasleduje je jednoducho len odraz sveta v mojich očiach, tých pár načrtnutých problémov si rozhodne nerobí nárok na úplnosť.

Takže skúsme si predstaviť jeden typický con - tu vidíme Drakov ako so svojimi figúrkami hrdinsky mávajú čarovnými mečmi proti nevyspytateľným nástrahám Tolkienových svetov, zatiaľčo naproti už Videomaniak obklopený svojimi fanúšikmi vybaľuje čiernu koženú tašku plnú zaručene najnovších SF filmov.
V kruhovej sále planetária či malého observatória stretneme ďalšiu skupinku - pomerne skromnú, ako diskutuje o posledných výsledkoch bádania Stephena Hawkinga o začiatku a konci vesmíru, o ceste časom a tak. Sú to fani tvoriaci prvotné jadro fandomu, z hľadiska trendu rozprávok pre dospelých - fantasy, sú to Konzervatívci. Prejdeme do vedľajšej haly, ktorá ponúka stoly zasypané knihami, pri ktorých si zástupci všetkých skupín fandomu hľadajú knihy svojho žánru a pomaly začíname pochybovať o nejakej súvislosti medzi reálnym svetom a týmito fantastami, avšak ešte nie sme na konci prechádzky.
Možno ešte uvidíme Diplomatov, novú skupinu hrdinov, ako s chladnými hlavami tvoria alternatívne priebehy Vojny v zálive... a to už sme blízko cieľa.
Znenazdajky sa ocitáme v bare, tradičnom mieste náruživých debát. V kúte sa síce ktosi baví o novom kontrakte, ale všetci ostatní preberajú hroziaci rozpad federácie. Znovu tu sedia Češi vedľa Slovákov, tak ako kedysi, ked sa radili o vydaní nových samizdatov bez copyrightov, len predmet rozhovorov sa zmenil. Rýchlo sa dozvieme, že drvivá väčšina fanov z obidvoch štátov sa na pokusy rozdeliť federáciu pozerá s nevôľou, pre čo existujú dva hlavné dôvody.

Prvý dôvod je na obidvoch stranách čisto egoistický. Totiž takmer všetky tie fajn SF knihy, ktoré dnes slovenskí fani môžu čítať, boli preložené a vytlačené v Čechách, čo platí aj o filmových dabingoch a tiež o jedinom profesionálnom SF časopise Ikarie, ktorý vďaka svojmu nákladu a vysokej úrovni je prirodzeným pojítkom fanov z celej republiky. Fani z Čiech majú ten istý dóvod, len ho chápu z opačnej strany - predaj SF na Slovensku, ktorý zďaleka nie je malý, je pre nich finančne veľmi zaujímavý.
Druhý dôvod vyplýva z podstaty toho, čím pospolitosť fanúšikov fantastiky vlastne je - sú to väčšinou ľudia, ktorí prežili nespočetne veľa životov v koži tých najroztodivnejších románových hrdinov, ktorí riešili ultimatívne otázky prežitia celých planét počas miliónov rokov a nezľakli sa ani temných priepastí paralelných svetov a divokých príšer na samom okraji vesmíru. Taká základná vec, že tri, či dva prúty zlomíš ťažšie ako jeden, je im samozrejmá. (Škoda, že niektorí politici nečítajú SF. Alebo aspoň povesť o Svätoplukovi, však.)

Avšak existujú výnimky. A pretože výnimky vždy bijú do očí, nemožno si ich nevšimnúť. Stačí sa pozrieť na bitevné pole čitateľov v Ikarii a hneď nájdeme názory niektorých Slovákov, ktorí sú nespokojní so všetkým - poviedkami i rozhovormi, recenziami aj obrázkami; nespokojnosť, ktorá neobratne skrýva to podstatné, že totiž pisateľ cíti neprekonateľný odpor voči všetkému, čo nejak pripomína Čechov, Čechy a češtinu. Pôvodcov takejto zbytočnej nenávisti netreba hľadať ďaleko, sú to poväčšine notoricky známe tváre politikov v televízii, a tí pracujú aj na strane českej - v Ikarii potom čítame ponosy, že oni proste po slovensky čítať odmietajú.

Z tohto pohľadu na názory niektorých fanov veľmi dobre vidno, ako sa politika odráža v našom vedomí, ako ju podvedome vkladáme do mozaiky svojho názoru na svet. Ak český pán politik povie, že Češi doplácajú na Slovákov, väčšina Čechov mu uverí. Avšak iný, slovenský pán politik povie, že Slováci budú bohatší, ak nebudú musieť odvádzať peniaze do Čiech a naznačí, že máme v rukách trasu ropovodu a plynovodu, takže keď budú problémy so západným susedom, stačí trochu priškrtiť ventil a... Tomuto politikovi, samozrejme, verí väčšina Slovákov. Vzniká rozpor, ktorý je postavený na klame, pretože tvrdenia politikov sa navzájom vylučujú. Veľký KTOSI, uzavretý vo svojom svete večnej slepoty, dezinformoval, teda jednoducho klamal. Previnilá strana - nech je to ktorákoľvek - však s presvedčeným blýskavým úsmevom obviňuje stranu opačnú. Vznikajú ďalšie rozpory - nevadí že postavené na klame - až sa verejná mienka úplne zmení a politici majú podporu občanov. A potom vyhrajú voľby, iste. Nikto už nezistí, aké to má vratké základy.
Ľudia sa chovajú štatisticky vypočítateľne, v tom je nádej a sila politikov, pretože keby nebolo zákonov davu, dávno by nemohli ľudí manipulovať. Je to paradoxné - v dnešnom svete čoraz rýchlejších a presnejších informácií vznikajú fámy a povery rovnako ľahko ako v stredovekých feudálnych panstvách...

Pokúsme sa teda zosumarizovať všetko to, čo sa vo fandome zmení po eventuálnom rozdelení. "Nástupníckym fandomom" bude bezpochyby ten český, hlavne kvôli dIhšej tradícii, Karlovi Čapkovi, Ikarii a iným faktorom vonkajšieho výzoru. Slováci budú nútení obmedziť kupovanie clom zdražených českých prekladov a Češi tak stratia časť svojich príjmov. Tradícia najväčších stretnutí fanov - každoročných Parconov, ktoré sú už známe aj vo svete, sa zmení na tradíciu českého fandomu. Slovenskí fani budú buď cestovať za hranice, alebo začnú obtiažne budovať svoju vlastnú tradíciu a svetové renomé, čo je menej pravdepodobné. Podobne ako s Parconmi to bude s Ikariou, len s tým rozdielom, že Slováci budú musieť kupovať drahú Ikariu (alebo nič), pretože podobný časopis by sa na Slovensku určite neuživil.

Z tohto pohľadu sa napriek rozdelenému štátu zdá, že fandom ostane spolu, veď kde je spoločný hlavný con a časopis, tam predsa nemóžu existovať dva rozdielne subjekty. Rozpad federácie by teda zrejme neznamenal rozdelenie fandomu ako takého, priniesol by jedine pár zbytočných problémov navyše. Dokonca v istom zmysle sa kráľovstvo fanov týmto spôsobom ani rozdeliť nedá, vo svojej podstate totiž nie je závislé na hranicach štátov, fantasti sú doma na celej planéte. Fandom by sa - čisto špekulatívne - rozdelil iba keby sa jedna jeho časť vysťahovala kamsi na Magratheu a prerušila kontakt so Zemou. Pretože kým sme na jednej planéte, hranice štátov pre nás znamenajú vždy len vzdialenosť, nie múr.

Na záver by som rád zablahoželal všetkým tým statočným fanom, ktorí sa prelúskali až k tejto poslednej vete a zároveň Vás prosím - ak máte záujem - ozvite sa mi, rád Vás spoznám!

Tom J. Fulopp Šrobárova 33 05801 POPRAD CSFR EUROPE


Príspevok napísaný v Poprade, ČSFR, v roku 199_, pre fanzin Marka Nelsona, keď som bol zanieteným scifistom. Napriek slabému námetu sa tam nájde pár celkom slušných odstavcov.

Tomáš Fülöpp
Šrobárova 33, Poprad, Czechoslovakia
199_
Tomáš Fülöpp (2012)

Downloadable filesFiles

Related linksRelated links

Tagsfandomscience fictionczechoslovakiaessay
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateFEBRUARY 24, 2024 AT 23:05:16 UTC