Religion

Religion
Religion (wikipedia.org)

Aj keď sám nie som veriaci, nemám nič proti viere ako takej. Ako ktosi už povedal, je to barla, ktorá pomáha pri chôdzi, ale prekáža pri behu. Ale ctím si ľudí, ktorí dokážu hlboko, celým srdcom veriť. A náboženstvá vo všeobecnosti vidím ako fascinujúci komponent ľudských spoločenských systémov.

Nenávidím však bigotnosť a ľudí, ktorí vieru predstierajú a zneužívajú pre vlastné ciele.

Úplne najhoršie je, ak ju zneužívajú politici. Jeden príklad za všetky:

"God loves you, and I love you. And you can count on both of us as a powerful message that people who wonder about their future can hear." — George W. Bush, Los Angeles, CA on March 3, 2004

All religions are equally sublime to the ignorant, useful to the politician, and ridiculous to the philosopher.

Lucretius

Other links

article, collection

religion cult faith superstition healer witchcraft sect belief supernatural

English

Webmention logo

Comments