Kráľovstvo fanov

Kráľovstvo fanov
Sken prvej strany vytlačeného článku (Tomáš Fülöpp)

Keď ma Mark Nelson poprosil o príspevok pre svoj viacjazyčný špeciál, ani ma to veľmi neprekvapilo, veď tento ...


Príspevok napísaný v Poprade, ČSFR, v roku 199_, pre fanzin Marka Nelsona, keď som bol zanieteným scifistom. Napriek slabému námetu sa tam nájde pár celkom slušných odstavcov.

Zoskenovaný originál (PDF | 1.27 MB)

Location

article, essay

fandom science fiction Czechoslovakia

Slovak

Comments