Bublinka kľudu

Tak som si niekde sadol a dlho len tak pozoroval ľudí a prostredie. A odrazu sa ma zmocnil ohromný, mocný, dobrý kľud. Uvedomil som si, že ide o niečo všeobecné — nemá zmysel bláznivo pobehovať. Ak je človek v kľude, viac vidí a intenzívnejšie vníma. Po čase, vlastne už po pár minútach, sa mu do určitej miery okolie stane mikrodomovom. Černoch predávajúci hodinky prejde okolo tretí raz a žmurkne na teba ako na starého známeho. Čašníčka z kaviarne oproti utiera stoly a usmeje sa. Dva staré holuby nad chlebovou kôrkou na teba úplne zabudnú a premeriavajú sa v snahe odhadnúť odvahu alebo beznádej toho druhého. Trs modrých kvietkov, ktorých vôňa neviditeľne píše tajné slová do vzduchu. Z takohoto mikrodomova sa všetci okoloidúci zdajú byť veľmi povrchní — vidia tak málo!

Location

Parent links

Sibling links

essay

time local quiet detail

Slovak

Webmention logo

Comments