Takt je tichý dohovor mlčať o spoločných chybách, namiesto toho, aby sme sa ich zbavovali.

Takt je tichý dohovor mlčať o spoločných chybách, namiesto toho, aby sme sa ich zbavovali.

Erich Maria Remarque

Related linksRelated links

Tagspolitenessconformitytact
LanguageSLOVAK Content typeQUOTELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC