Tak, čtenáři pozdní veršů mých, až k nim se nakloníš, po staletích a staletích, možná že ucítíš, jak smolnou vůni borovic starého smutku dech: ssaj tiše jej a pokorně a dětem svým též trochu nech!

Tak, čtenáři pozdní veršů mých,
až k nim se nakloníš,
po staletích a staletích,
možná že ucítíš,
jak smolnou vůni borovic
starého smutku dech:
ssaj tiše jej a pokorně
a dětem svým též trochu nech!

Wang Si-č'
China

Related linksRelated links

Tagsfuturetimehistory
LanguageCZECH Content typeQUOTELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC