Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí!

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí!

Karel Čapek

Related linksRelated links

Tagspretenceknowledge
LanguageCZECH Content typeQUOTELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC