Nesmím se bát. Strach zabíjí myšlení. Strach je malá smrt přinášející naprosté vyhlazení. Budu svému strachu čelit. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne. ...

Nesmím se bát. Strach zabíjí myšlení. Strach je malá smrt přinášející naprosté vyhlazení. Budu svému strachu čelit. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne. A až projde a zmizí, otočím se a podívám se, kudy šel. Tam, kam strach odešel, nic nezůstane. Zůstanu pouze já.

Frank Herbert
USA

Tagsfeardreadincantationmeditationconcentrationparalysis
LanguageCZECH  ENGLISHInternal linkLink pointing back to this entry Content typeQUOTELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC