Lásky jsou jako impéria — když zanikne myšlenka, na níž byly založeny, zajdou i ony.

Lásky jsou jako impéria — když zanikne myšlenka, na níž byly založeny, zajdou i ony.

Milan Kundera

Related linksRelated links

Tagslove
LanguageCZECH Content typeQUOTELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC