Kto chce zdolať vrchol, musí pri tom nazrieť do najhlbších priepastí.

Kto chce zdolať vrchol, musí pri tom nazrieť do najhlbších priepastí.

Erich Maria Remarque

Tagsvictorysuffering
LanguageSLOVAK Content typeQUOTELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC