Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz.

Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz.

Tagsinventionringkeylosinghumour
LanguageSLOVAK Content typeQUOTELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC