Co blázníte, vždyť jsou tady lidi!

Co blázníte, vždyť jsou tady lidi!

Jaroslav Hašek

Related linksRelated links

Tagswar
LanguageCZECH Content typeQUOTELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC