Človek je jediný tvor na tejto planéte, ktorý sa vie smiať, hoci na to má najmenej dôvodov.

Človek je jediný tvor na tejto planéte, ktorý sa vie smiať, hoci na to má najmenej dôvodov.

Ernest Hemingway

Tagshumansmilereason
LanguageSLOVAK Content typeQUOTELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC