Votrubova chata

Votrubova chataVotrubova chata External link

Votrubova chata, v turistickom žargóne Votrubovka (poľ. Schronisko Votruby, maď. Votrubamenedékház, Wotrubamenedékház, nem. Votrubahütte, Wotrubahütte) bola pôvodne vojenskou stavbou, neskôr chatou v Doline Bielej vody vo Vysokých Tatrách.

Tagsalojz krupitzer
Content typeLINK