Kežmarská chata

Svojim príspevkom prispejete na aktivity nášho občianskeho združenia, ktoré sa snaží o znovuobnovenie Kežmarskej chaty.

alojz krupitzer

Webmention logo