Kostra v záhrade

Gallery Image 1
Gallery Image 2
Gallery Image 3

Lebka jedného z predošlých obyvateľov nášho domu...

Dodnes nevieme, či to bol pes, mačka... alebo hádam dieťa akéhosi vede neznámeho (a vedy neznajúceho) hominida, čosi ako Homo floresiensis ale v Belgicku — žeby Smurf?!
Odborné i laické názory sú viac než vítané ;-)

Čokoľvek to bolo, Nezbud to na moje naliehanie zasa zakopala pod kvetinky pri múre.

Tam u zdi hřbitovní, někdo tam asi spí,
leží tam v trávě, u hlavy kytky má,
nechce už vstát, víckrát nechce už vstát,
kam jen asi šel, a s kým se chtěl přivítat...

Tomáš Fülöpp
Sint-Agatha-Berchem, Belgium
June 6, 2009
Tomáš Fülöpp (2012)

Tagsstryder housecatgraveskeletonskullnezbudgardengallery
LanguageSLOVAK Content typeBLOGLast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC