Zasnívaný

Celú noc som
vraj
zo spánku
nezrozumiteľne džavotal
po slovensky.

Komu? O čom? Prečo?

Nepamätám sa.

Ale aj tak to
strašne dobre
viem.

Tomáš Fülöpp
Anderlecht, Belgium
October 18, 2001
Tomáš Fülöpp (2012)

Tagslovedreamsleeppoetry
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC