Zasnívaný

Celú noc som
vraj
zo spánku
nezrozumiteľne džavotal
po slovensky.

Komu? O čom? Prečo?

Nepamätám sa.

Ale aj tak to
strašne dobre
viem.

Tomáš Fülöpp
Jacques Boonstraat 3, Anderlecht, Belgium
October 18, 2001
Tomáš Fülöpp (2012)

Tagslovedreamsleeppoetry
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateFEBRUARY 29, 2024 AT 22:21:21 UTC