Vymyslená

Plášť tmy nám spadol na plecia
sme sami, Ty a ja

Tvoje útle ruky v mojich
nežne ukryté

Chvejú sa jak ticho v medzierke
našich úst...

Pohľad, Tvoj.

Omračujúci!

Tomáš Fülöpp
Poprad, Czechoslovakia
1989-05
Tomáš Fülöpp (2012)

Tagslovepoetry
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateFEBRUARY 24, 2024 AT 23:05:16 UTC