V znamení a ošiali rocku

Zoskenovaný rukopisZoskenovaný rukopis

Ľudí už oddávna priťahovali harmonické tóny a rytmické zvuky primitívnych nástrojov. Sprvoti boli spojené najmä s kultovými a posvätnými obradmi. Neskôr sa zvyšuje kultúrna úroveň, spôsob a podmienky života ľudí, zväčšuje aj hudobná kultúra. Po dlhodobom vývine vzniká najdokonalejšia hudba, vytvorená jemnými a prepracovanými nástrojmi. V dnešných časoch ju nazývame tzv. vážnou hudbou. A po vážnej hudbe, a tým sa dostávam ku téme mojej úvahy, prichádza jazz, rock, disco hudba, heavy metal, teda hudba blízka pre súčasnú mladú generáciu.

Rock a jazz majú svoj prapôvod v černoššskej hudbe, ktorá je tak isto veľmi rytmická. Myslím si, že všetky hudobné smery majú mnoho spoločného. Hudba priaznivo pôsobí na citové rozpoloženie človeka, na jeho myslenie, konanie (relaxácia po práci, učení). Dnes sa veľmi kritizuje vzťah mládeže k vážnej hudbe. Ja som však toho názoru, že to nie je len chyba mládeže, ale najmä súčasnej doby, ktorá je rýchla, dynamická, ľudia majú málo času vypočuť si nejaké, čo i malé dielo symfonickej alebo komornej hudby. Okrem toho mladých ľudí táto hudba ani nepriťahuje, veď ju vôbec nechápu. Chápať ju ani nemôžu, pretože nepoznajú prostredie a podmienky, v ktorom vznikla. Obdobie vzniku vážnej hudby bolo pomalé, menilo sa nebadateľne. To sa samozrejme muselo odraziť v tvorbe hudobných skladateľov. Podobne je to aj dnes, žijeme v uponáhľanej dobe, plnej zmien, vynálezov modernej techniky, to sa znovu odráža v tvorbe skladateľov. Veď aj sám názov "vážna hudba" je vlastne nesprávny, aj ona vie byť veselá, humorná, ale aj smutná a tragická. Okrem toho si myslím, že vážna hudba už je dokonale prepracovaná a tvorí vrchol hudobnej kultúry.

V súčasnosti sa vytvárajú aj ďalšie hudobné smery, ktoré si, žiaľ, vytvárajú čoraz väčšie množstvo svojich stúpencov a nadšencov. Jedná sa o tzv. tvrdý rock, heavy metal, v priamom preklade "ťažký kov". Táto hudba svojou vysokou rytmickosťou, silou zvuku, disharmonickými tónmi, zvýraznením hĺbky tónov a krikom "spevákov" privádza svojich priaznivcov do ošiaľu a pomätenia. Mladí ľudia si vytvárajú rôzne pochabé účesy, napríklad tzv. punk. V kapitalistických krajinách, kde je táto hudba najviac rozšírená, odráža vo svojich textoch zlé postavenie mládeže v kapitalizme, nezamestnanosť, neskôr myšlienky nacizmu, protisovieckej a protisocialistickej orientácie. Zo zlých životných podmienok, nedostatočnej výchovy a ostatných faktorov dochádza ich zásluhou ku rôznym výtržnostiam, nedbalostiam, ale i ublíženiam na zdraví. Tieto rozvášnené a sfanatizované masy sa neštítia ničoho. Nie je pravda, čo hovoria niektorí, že v metale hudobníci len celou silou trieskajú do elektrických varhanov a kričia do mikrofónov, pretože aj to treba vedieť, ale môj osobný názor je, že táto hudba nemôže dať ľuďom toľko, ako vážna, alebo rocková hudba. Výstredné oblečenie a hlasitý prejav spôsobujú, že poslucháči vlastne vnímajú len hluk a telesný prejav "spevákov".

Zo všetkých uvedených dôvodov vyvodzujem, že súčastná rocková hudba dnes najlepšie zodpovedá nášmu spôsobu života, nášmu životnému trendu a nášmu mysleniu. Som toho názoru, že je to niečo medzi vážnou hudbou a metalom. Svojou úvahou som dospel k názoru, že ak sa zmení doba, tak sa zmení aj hudba. Napriek tomu som presvedčený, že ani rock, ba ani metalovú hudbu (hoci sa mi nepáči) nesmieme odsudzovať, veď je to druh hudby a hudba znamená umenie.


Ide o opravovaný koncept práce; zrejme to mala byť úvaha na tému "rocková hudba". Je pravdepodobné, že čistopis, ktorý žiaľ nemám, vyzeral inakšie - mne samému sa tie zoškrtané škrabanice len ťažko čítajú. Viď zoskenovaný originál. Druhá strana zjavne nijako nesúvisí s prvou - alebo predsa? :-)

Neviem, kedy som to písal. Z niektorých slovných spojení (napr. "myslím si" na začiatku vety) sa mi zdá, že ide o posledné dva ročníky) gymnázia (1987-1989).

Reprezentatívna ukážka mojich vtedajších predstáv o lineárnom, jednosmernom a konvergentnom vývoji (silný vplyv marxistických teórií). Myslel som si, že vážna hudba je vrcholom hudobného vývoja. Že rock je "niečo medzi vážnou hudbou a metalom". A nechýbajú ani socialistické názory o zahnívajúcom kapitalistickom svete, ktoré nám všetkým vtĺkali do hláv...

Bolo to dávno predtým, než som sa naučil vážiť si rozmanitosť a nesúdiť veci, ktorým v skutočnosti nerozumiem (aj keď iskierka tolerantnosti sa tam, v závere, našla). V tejto úvahe bola mojou obeťou metalová muzika. Tzv. "metalisti" sa v očiach väčšiny "normálnych ľudí" stali synonymom chuligánstva. Bohužiaľ, v tom období som na to mal svoje dôvody. Nikdy nezabudnem, ako raz mamka pribehla večer domov celá vydesená, lebo cestou okolo staveniska na sídlisku (kde je dnes "Nový kostol") začula hrozný detský krik a keď prišla bližšie, tak vraj našla "metalistov", ktorí komusi hrozili upálením v táboráku. Je možné, že objekt mojej kritiky v tejto úvahe som si viac či menej vedome vybral na základe tejto príhody.

Tomáš Fülöpp
Poprad, Czechoslovakia
Tomáš Fülöpp (2012)

Tagsmusicheavy metalsubculturesocialismcapitalismessay
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateFEBRUARY 24, 2024 AT 23:05:16 UTC