Stabilizátor prúdu pre prístroj AVL 945

Prihláška zlepšovacieho návrhuPrihláška zlepšovacieho návrhu

Koncom osemdesiatych rokov, už za perestrojky, zakúpila Popradská nemocnica, pre oddelenie biochémie, rakúsky prístroj na analýzu krvi, AVL 945. Tam ho dostala na starosti mamka. Špecialisti z rakúskeho Grazu a z brnenskej filiálky ju zaškolili a stala sa jedinou, ktorá s ním dokázala pracovať. Dokonca ju aj s primárom pozvali na pár dní do Viedne (kde sa mamka na Mariahilfer Straße rozplakala, mysliac si, že jej "deti to nikdy neuvidia"!) S výsadami prišli však aj ťažkosti. S AVL-kom boli neprestajne problémy a mamke hrozne často večer i v noci telefonovali a posielali pre ňu sanitky, aby prístroj prišla nastaviť a kalibrovať.

Väčšina problémov súvisela s výkyvmi a výpadkami prúdu, ktoré citlivý prístroj neznášal. Vedel som, že by im pomohol dobrý stabilizátor prúdu a silná batéria s alternátorom (trvalo pár minút, kým pri výpadku naskočil nemocničný generátor elektriny), tak som nakreslil jedno zapojenie, ale sám som vedel, že je príliš jednoduché a naivné. Mamka, stále tak hrdá na svojho syna, ma však presvedčila, že to ponúkneme nemocnici ako "zlepšovák". Veď okrem situácie s príliš častými telefonátmi by to možno znamenalo aj zlepšenie jej postavenia a platu. Tak sme to, ja pre srandu králikov, mamka vážnejšie, podali ako zlepšovací návrh, dňa 31. mája 1988. V podstate išlo o systém, ktorý sa dnes bežne predáva aj pre počítače, tzv. UPS = Uninterruptible Power Supply.

Ako sa dalo očakávať, návrh bol po posúdení zamietnutý, ale ja som bol príjemne prekvapený, že ho aspoň nikto nevysmial! Vraj "po úprave zapojenia, ktoré by odstránilo uvedené nedostatky by prístroj prispel k zvýšeniu spoľahlivosti prevádzky nielen prístroja AVL 945, ale i iných prístrojov citlivých na kolísanie a výpady sieťového napájania". Na úpravu sme dostali mesiac, no nikdy som sa tomu už nevenoval - asi som mal, ako sedemnásťročný gymnazista, aj iné záujmy.

Tomáš Fülöpp
Poprad, Czechoslovakia
May 31, 1988
Tomáš Fülöpp (2012)

Downloadable filesFiles

Tagsgabriela fülöppováupselectricityprojectstory
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC