Normalizácia

Námestie osloboditeľov, Košice 1968 (sme.sk)Námestie osloboditeľov, Košice 1968 (sme.sk)

Po šokujúcom vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktoré propaganda odôvodňovala ako zamedzenie kontrarevolúcie, sa začala vládnuca strana spamätávať a po tzv. „Pražskej jari“ sa opäť sprísňovali naše životné podmienky.

Obnovila sa cenzúra, začalo sa s prenasledovaním „nežiadúcich protisocialistických živlov“, alebo kolaborantov s kontrarevolúciou.

Rok po invázii sovietskych vojsk, začal platiť ľudovo nazvaný „obuškový zákon“, oficiálne “prechodné opatrenia, potrebné na upevnenie a ochranu verejného poriadku“. Bol schválený len deň po prvom výročí okupácie. Umožňoval legálne prenasledovať ľudí, ktorí nesúhlasili s odklonom od politiky Pražskej jari. Demonštrácie vo viacerých mestách, ktoré výročie sprevádzali, boli použité ako zámienka na zostrenie postihov voči nespokojným obyvateľom.

Pamätám sa, že 21. augusta 1969 sme sa z okna bytu tety Didó v Košiciach, ktorý bol na 8. poschodí, pozerali na oproti stojaci Tuzex, pri ktorého múre bolo presne rok predtým sovietskymi vojakmi zastrelený jeden z civilistov. Ľudia tam zapaľovali sviečky. Vzápätí tam však prišli SNB-áci, likvidovali sviečky a rozháňali dav.

Na jej činžiaku bolo ešte roky vidieť stopy po guľkách. Niekto tam zavesil transparent s komentárom, že ide o dielo sovietskeho vojaka...

Na uvoľnené miesta po čistkách sa dostali nové „kádre“. Postupne bol odstavený aj prvý tajomník ÚV KSČ Alexander Dubček a na jeho miesto na čele strany prišiel Gustáv Husák.

V práci, na mojom oddelení (Krajský ústav hematológie a transfuziológie), prebiehalo schvaľovanie výjazdných doložiek do vtedajšej Juhoslávie. Pri posudzovaní žiadostí mal rozhodujúce slovo kádrovčík, ktorý u nás pracoval ako kurič. Trvalo mu len rok, aby sa vypracoval na „káder“. Kolegyňa — lekárka mala svoju žiadosť zamietnutú a rodinnú dovolenku musela zrušiť.

Iným príkladom bol svokor Sándor, ktorý bol pre svoj výrok, že Rusi sú prostitúti (použil silnejší výraz) ktorý v práci (Pozemné stavby Košice) nerozvážne utrúsil pred svojimi podriadenými, najprv vylúčený zo strany, a potom preradený na podradné miesto. Udal ho istý robotník rómskeho pôvodu.

Ľudia sa opäť začali báť povedať svoj názor a preto aj previerky dopadli tak, že sa skoro nikto nepriznal, že nesúhlasí so vstupom okupačných vojsk. Rovnako ako aj ja.

Gabriela Fülöppová
Poprad, Slovakia
January 22, 2022, February 12, 2022, April 10, 2022

Parents of this entryParents

Siblings of this entrySiblings

Related linksRelated links

Tagssoviet unionwarsaw pactinvasionpersecutionoccupation
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC