Mierová pieseň

Gallery Image 1
Gallery Image 2

Nad poliami nad lesmi,
nad lúkami nad krajinami
v zime a či v lete
mierová pieseň letí -
to šťastný život nás detí.

V pokoji sa v škole schádzame,
vedomosti naberáme
a veselo sa hráme.
To je tá pieseň pravá.

Či aj iné sveta strany
nechcú kráčať s nami?
Sme všetci za mier,
ja, otec, mama
i tí ostatný.

A napriek tomu hlavice s dlhými ostňami
mieria na nás a
kapitalisti so zlými ústami,
nevylúdia tóny piesne mieru.

No pieseň mierová,
svojim tónom prehluší
i tých za morom
a raz bude znieť nemým tónom.

Nad poliami nad lesmi
nad lúkami
a predsa nad všetkými
krajinami našej modrej planéty.


Básnička, ktorú som musel tvoriť vrámci domácej úlohy niekedy na základnej škole. Viaže sa mi k tomu obraz, ako sedím pri kuchynskom stole, Tatko čosi varí a obaja sa trápime vymýšľaním rýmov. Zjavne to mala byť báseň o mieri. Zo slov vidno, ako sme boli dobre stvarovaní propagandou vtedajšieho režimu. Ale hlavne tam vidno zúfalý nedostatok inšpirácie. Posledné riadky zjavne napísal Tatko; asi to už chcel mať z krku. A zvyšok druhej strany tvoria moje pokusy o pekný podpis. Stále som Tatka obdivoval, ako pekne sa mi podpisoval do žiackej knižky.

Tomáš Fülöpp
Poprad, Czechoslovakia
Tomáš Fülöpp (2012)

Tagspeacepoetry
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateMARCH 2, 2024 AT 23:15:28 UTC