Little Broken Twig: Making Of

Niekedy v apríli 1992 našla mamka v novinách správičku o esejistickej súťaži vyhlásenej anglicky písaným týždenníkom Prognosis, ktorý bol vydávaný v Prahe. Napriek tomu, že som sa vtedy angličtinu učil iba rok a väčšinu z toho sám (po večeroch z kníh), povedal som si, že nemám čo stratiť a napísal som esej na tému, ktorá mi vtedy veľmi ležala na srdci - o hroziacom rozdelení mojej vlasti. (Chcel by som sa tu poďakovať svojmu vtedajšiemu učiteľovi a priateľovi Steve Schererovi za trpezlivé vedenie a vynikajúcu kritiku textu.)

Bez dlhých okolkov - jedného dňa ma dokonale prekvapil telefonát, kde mi (v angličtine) oznámili, že tú súťaž som vyhral v kategórii univerzitných študentov.

Tu je môj pôvodný text eseje Little Broken Twig.

Vyhlásenie výsledkov bolo veľmi okázalé a plné zaujímavých osobností (pozvaný bol aj Václav Havel). Konalo sa v Hoteli Fórum v Prahe. Mohol som si pozvať jednu osobu, tak som išiel so svojou sestrou Baškou.

S víťazkou kategórie stredných škôl, Danicou Gašparíkovou, som potom v lete strávil mesiac v Anglicku na jazykovej škole. Tam sa začalo naše priateľstvo a dve veľké stopovačky, na ktoré nikdy nezabudneme: A Little Twig In The UK a 10000 km stopom s Danicou: Nemecko, Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Anglicko, Škótsko, Španielsko, Taliansko a Rakúsko.

Víťazné eseje a ďalšie informácie boli publikované v Prognosis (Vol. 2, Issue 13), August 21st - September 20th (special youth issue), p. 11, Prague, Czech Republic, 1992.

Správu o výsledkoch zverejnili mnohé médiá a niektoré z nich so mnou robili ďalšie rozhovory:

STV 2, január 1992, Kontakt
Víťazi zo Slovenska, Národná Obroda 22.6.1992 (pondelok), str. 13
Angličtina zmenila Tomášov život, Národná Obroda 11.1.1993 (pondelok), str. 9

Tomáš Fülöpp
Košice, Czechoslovakia
1992-04
Tomáš Fülöpp (2012)

Related linksRelated links

Tagslittle broken twigdanicafreedomrevolution
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateFEBRUARY 24, 2024 AT 23:05:16 UTC