Evakuácia predpeklia

Pápež Benedikt XVI (wikipedia.org)Pápež Benedikt XVI (wikipedia.org)

Pápež Benedikt XVI sa prednedávnom vyjadril, že zruší limbo, pretože vraj "vždy bolo len teologickou hypotézou". Limbo je pre katolíkov oblasť kdesi medzi peklom a nebom a mnohí veriaci si jeho obyvateľov predstavujú akosi "visiacich vo vzduchu". Slovenský výraz "predpeklie" je presnejší, súvisiaci s latinským základom "limbus", ktoré znamená "hrana" alebo "okraj".

Pred trinástym storočím sa verilo, že všetci nepokrstení ľudia, deti či dospelí, idú po smrti rovno do pekla, pretože ich svätená voda neočistila od tzv. "prvotného hriechu" Adama a Evy. Limbo sa vynašlo ako riešenie pre deti, ktoré sa buď narodili mŕtve alebo umreli tak skoro, že ani nemali čas zhrešiť, a tiež pre všetkých tých nešťastníkov, čo sa narodili ešte pred príchodom Ježiša a nemohli byť spasení.

Ako sa však ukazuje, Svätý otec si takto pohneval vlastných nadriadených. Dobre informované zdroje z limba, ktoré nechceli byť menované, nás informovali o "hlbokom rozčarovaní", ktoré v ich ustanovizni po pápežovom prejave zavládlo. Podľa zatiaľ neoverených správ sám Všemohúci rozhorčene vyhlásil, že jeho "pobočník" mu "už prerastá cez hlavu", a že nevylučuje "zrušenie postu pápeža", ktorý "vlastne tiež vždy bol len teologickou hypotézou".

V anglických novinách Times sa objavila zaujímavá domnienka, že pápež si je až príliš dobre vedomý toho, že mŕtve novorodeniatka moslimov putujú rovno do neba a preto v krajinách s vysokou detskou úmrtnosťou rodičia nezriedka prestupujú na islamskú vieru. Podľa autorov je pravdepodobné, že pápež týmto rozhodnutím začína otvorené súperenie o duše prostredníctvom vylepšovania podmienok členstva v tej svojej, rímsko-katolíckej odnoži kresťanstva.

Ako však poznamenal teológ otec Brian Harrison, hlbší problém tkvie v tom, že "doktrína katolíckej cirkvi už dve tisícročia tvrdí, že kdekoľvek duše takýchto novorodeniatok idú, rozhodne nejdú do neba". A to nevylepší ani tak drastický úkon ako zrušenie limba - v tom prípade by sa totiž nešťastné dušičky museli prirodzene evakuovať (naspäť) do pekla.

Zložitú situáciu navyše komplikuje fakt, že podľa katolíckej cirkvi je pápež neomylný.

Tomáš Fülöpp
Colombo, Sri Lanka
December 28, 2007, September 11, 2008, September 17, 2008
Tomáš Fülöpp (2012)

Related linksRelated links

Tagsreligionlimbopopecatholic churchfictionhumourpurgatory
LanguageSLOVAK  ENGLISHInternal link Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC