Čarovná moc

Čarodejníci nie sú v zásade dobrí ani zlí.
Sú ako ktorákoľvek veľká sila:
ich priazeň povznáša a ich zlosť... drtí!

Tomáš Fülöpp
Anderlecht, Belgium
August 22, 2004
Tomáš Fülöpp (2012)

Tagswizardpowermagicianmanipulationpoetry
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC