Ako?

Nenávidím cynizmus
dospelých,
ktorí sa už
nevedia
naozaj tešiť,
a problémy
riešia
bez potreby
rozmýšľať.

Ich svet -
rozrátaný
na minúty a bankovky
ich viera -
rozodraná pavučina
povier a predsudkov
a to, čo nazývajú láskou,
je strnulá zotrvačnosť
ktorá sama seba nepoznáva.

Ako si ustrážiť
veľké detské oči,
údy ochromené
údivom nad maličkosťami,
pálčivú zvedavosť,
odvahu odvrávať
a používať pravé mená,
ešte sa naučiť
niečo skutočne nové

a veriť
že život,
napriek všetkým
dôkazom,
predsa
len

zmysel?

Tomáš Fülöpp
Brussel, Belgium
August 20, 2001, September 8, 2001, December 7, 2006
Tomáš Fülöpp (2012)

Tagsquestionadultcuriositymeaningphilosophypoetry
LanguageSLOVAK Content typeARTICLELast updateOCTOBER 20, 2018 AT 01:46:40 UTC