Záhadná mesačná šachta

Schematic representation of the mysterious moonshaft
Ilustrácia z originálu (Antonin T. Horak)

Preklad článku Antonina T. Horaka The Mysterious Moonshaft pre sci-fi klub 451 stupňov Fahrenheita v Košiciach.

The Mysterious Moonshaft (PDF | 3.41 MB)

article, translation

shaft cave mystery

Slovak

Webmention logo

Comments