Veľa je na svete mocného, no nič nie je mocnejšie ako človek.

Veľa je na svete mocného, no nič nie je mocnejšie ako človek.

Sofocles

quote

human might

Slovak

Webmention logo

Comments