Takt je tichý dohovor mlčať o spoločných chybách, namiesto toho, aby sme sa ich zbavovali.

Takt je tichý dohovor mlčať o spoločných chybách, namiesto toho, aby sme sa ich zbavovali.

Erich Maria Remarque

quote

politeness conformity tact

Slovak

Comments