Si tým, o čom si premýšľal a čím si sám seba urobil.

Si tým, o čom si premýšľal a čím si sám seba urobil.

Buddha

quote

identity thinking action

Slovak

Webmention logo

Comments