Pripojenie tlačiarne ku mikropočítaču Sinclair ZX Spectrum

  1. Slovo na úvod
  2. Teraz trochu teórie...

Slovo na úvod

Väčšinu majiteľov mikropočítača Sinclair ZX Spectrum, medzi ktorých patrím aj ja, už prešlo počiatočné nadšenie z rôznych hier a snažia sa počítač využiť aj inak. Prejavuje sa to najmä v zvýšenom dopyte po tzv. 'aplikačných' (systémových) programoch a po najrôznejších perifériách. Jednou z najrozšírenejších a zároveň veľmi atraktívnych periférií je aj tlačiareň (angl. - PRINTER). Vo svojej snahe zefektívniť svoju prácu na mikropočítači som si zakúpil malú jednoihličkovú tlačiareň s typovým ozn. BT-100, ktorú tento rok začala vyrábať Tesla Přelouč. Jedná sa o jednoduché a pritom vtipne riešené zariadenie, ktoré je (zatiaľ) jediné svojho druhu v ČSSR. Cena je vzhľadom a druh a jedinečnosť prístroja tiež primeraná (MC 1500 Kčs). K tejto tlačiarni existuje aj medzistyk (angl. - INTERFACE) pre pripojenie ku mikropočítaču Sinclair. Má typové označenie UR-4 a údajne ho vyrába Tesla Kolín. V žiadnej predajni sa však nedá kúpiť, preto som sa rozhodol, že si interface urobím sám.

Teraz trochu teórie...

...


Popis ročníkovej práce: pripojenie tlačiarne ku mikropočítaču Sinclair ZX Spectrum — Gymnázium na Zápotockého ulici (dnes Gymnázium na ulici Dominika Tatarku), Tuesday, May 23, 1989.

00001_rocnikova_1_resized.d20201022-u141759.jpg
00002_rocnikova_2_resized.d20201022-u141759.jpg
00003_rocnikova_3_resized.d20201022-u141759.jpg
00004_rocnikova_4_resized.d20201022-u141800.jpg
00005_rocnikova_5_resized.d20201022-u141800.jpg

article, project

Sinclair ZX Spectrum printer interface

Slovak

Webmention logo

Comments