Nikdy nie je nič stratené, pokiaľ človek žije.

Nikdy nie je nič stratené, pokiaľ človek žije.

Erich Maria Remarque

quote

hope life dream

Slovak

Webmention logo

Comments