Naším opravdovým osudem je možná být věčně na cestě, neustále litovat a nostalgicky toužit, stále dychtit po odpočinku, ale bez přestání bloudit.

Naším opravdovým osudem je možná být věčně na cestě, neustále litovat a nostalgicky toužit, stále dychtit po odpočinku, ale bez přestání bloudit. Posvátná je ve skutečnosti jen ta cesta, jejíž cíl neznáme, ale po které přesto vytrvalo jdeme, kráčejíce temnotou vstříc nebezpečí, aníž víme, co nás čeká.

Stefan Zweig

quote

travel wander vacilando

Czech

Webmention logo

Comments