Musíš vždy konať, rozprávať a myslieť tak, akoby práve ten okamih bol posledný v tvojom živote.

Musíš vždy konať, rozprávať a myslieť tak, akoby práve ten okamih bol posledný v tvojom živote.

Marcus Aurelius

quote

moment decision

Slovak

Webmention logo

Comments