Milovať znamená správať sa tak, aby sme si nemuseli nič odpúšťať.

Milovať znamená správať sa tak, aby sme si nemuseli nič odpúšťať.

Erich Segal

quote

love forgiveness

Slovak

Webmention logo

Comments