Kto chce zdolať vrchol, musí pri tom nazrieť do najhlbších priepastí.

Kto chce zdolať vrchol, musí pri tom nazrieť do najhlbších priepastí.

Erich Maria Remarque

quote

victory suffering

Slovak

Webmention logo

Comments