Horľavá

Prívaly lásky
za priehradou
veľkého smútku.

Spútané vedomie.

...

Zohriať prstíky v dlaniach,
točiť sa vysoko nad zemou,
rútiť sa bez riadítok
počuť harfu vlasov
žiť báseň.

...

Vášeň,
ktorú sme zažali,
spôsobila spúšť.

Ale keby si ma zasa
obdarovala zápalkami
tak nezaváham.

S Tebou nie!

...

Asti, asti bandar ko bakaro!
 

Location

poetry

love freedom passion

Slovak

Webmention logo

Comments